2.15.90.1, 2019-05-09 00:05:56

Hur långt kan jag köra?

Hur många kilometer kör du varje dag? Ställ in förutsättningarna och räckviddsvärdena exakt för dina behov, så märker du att i de allra flesta fall fungerar eGolf utmärkt för din vardag – och helg.

km*

 • De två hastighetsprofilerna "Stad" och "Landsväg" visar typiska körsituationer för VW e-Golf.

  Stad (medelhastighet cirka 30 km/h):
  "Stad" visar typisk stadskörning med hastigheter upp till 70 km/h med många stopp och starter. e-Golf omvandlar bromsenergi till el-energi som laddar batterierna. Det förlänger räckvidden. Eftersom medelhastigheten i stadskörningen är låg, har energin som går till klimatanläggningen stor påverkan på räckvidden.


  Landsväg (medelhastighet cirka 70 km/h):
  "Landsväg" visar typisk körning på vägar och motorvägar utanför stad, med få stopp och maximal hastighet över 130 km/h (i körprogrammet ECO 120 km/h och i ECO+ 95 km/h). Den höga medelhastigheten på landsväg betyder att energin som går till klimatanläggningen spelar mindre roll för räckvidden.

  Hastighetsprofil

  Stad

  Landsväg

 • Låg temperatur betyder att batteriets kapacitet minskar. Med hjälp av temperaturreglaget kan du testa hur årstidens klimat påverkar räckvidden. Här tas inte hänsyn till om du har klimatanläggningen eller värmen på. De kan du ställa in vid "Klimatanläggning".

  Utetemperatur

  °

 • Under körningen kan du påverka energiåtgången genom tre olika körprogram. Utöver Normal kan du välja ECO eller ECO+. Med ECO+ kan du uppnå maximal räckvidd, beroende på andra faktorer som påverkar energiförbrukningen. ECO väljer du om du uppskattar smidighet och komfort. Om batteriet är tillräckligt laddat tillåter programmen också körning i högre hastigheter, till exempel vid omkörningar eller andra situationer när du behöver ett snabbt kraftpåslag.

  Körprogram

  Normal

  ECO

  ECO+

 • Klimatsystem

  Luftkonditionering och värme

  Luftkonditionering och värmesystem ökar komforten, men har också stor påverkan på energiförbrukningen i en e-Golf. Om du ofta använder luftkonditionering och eller värme, kom ihåg att det påverkar räckvidden. Här räknar vi med att innertemperaturen är ställd på 22°C. Om temperaturen är högre eller lägre påverkas räckvidden.

  Värmepump

  Tillvalet värmepump är ett energieffektivt alternativ för vintern. Värmepumpen använder den omgivande luften och överskottsvärme från eldriften för att värma kupén. Det kan ge energibesparing på upp till 50% jämfört med ett vanligt elektriskt värmesystem, vilket i sin tur har en positiv effekt på räckvidden.

  Föruppvärmning

  I vårt svenska klimat kommer du att älska förvärmningen av kupén. Med fjärrstyrningen i Car-Net kan du med din smartphone eller dator, var du än är, ställa in klimatsystemet att starta i god tid innan du ska använda bilen. Det betyder att när du tar plats i din e-Golf har den perfekt temperatur i kupén. Att värma upp (eller kyla) kupén till perfekt klimat medan den laddar gör också att räckvidden ökar, eftersom batteriets kapacitet inte behöver användas till att också värma eller kyla innertemperaturen.

* Den verkliga räckvidden beror på en rad faktorer. Utöver de objektiva faktorerna som visas här, inklusive resans profil (höjd) har förarens körstil stor påverkan på räckvidden. Måttfull körning och energieffektiv acceleration har avsevärd effekt på den verkliga räckvidden.